Cel Analizy

Celem analizy jest rzetelna diagnoza predyspozycji zawodowych. Dzięki niej możliwe będzie wyselekcjonowanie obszarów, które stanowią podstawę zachowań w życiu zawodowym, ale również obszarów rozwojowych. Analiza umożliwi poznanie m.in.: czynników motywujących, demotywujących, cech wyróżniających na tle innych osób oraz ograniczenia blokujące dalszy rozwój zawodowy.

Może być doskonałym punktem wyjścia w świadomym budowaniu własnej ścieżki kariery, definiowaniu celów zawodowych; drogowskazem przy podejmowaniu decyzji o przekwalifikowaniu. Dedykowana jest zarówno do osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak również i tych, które są na nim od dawna, ale stoją przed zmianą, nowym wyzwaniem zawodowym lub procesem rozwojowym.

Przebieg procesu

Analiza osobowości zawodowej to część procesu oparta na kwestionariuszu iP121 Career Coach. Przebieg procesu przedstawia się następująco:

Wszystkie powyższe rozwiązania dostosowane są zarówno do Klientów indywidulanych, jak i grupowych. Służą np. diagnozie zasobów i elementów rozwojowych całych zespołów. Mogą być wykorzystywane m.in.: przy zmianie struktury organizacyjnej danej jednostki, przy planowaniu zmian wewnątrz zespołu (np. zmiana podziału obowiązków) lub przy badaniu obszarów rozwojowych. Zastosowań jest naprawdę wiele, a Raport, który otrzymuje każdy Klient (możliwe jest też wygenerowanie raportów zbiorowych) to rzetelna diagnoza z komentarzami, podsumowaniami i wskazówkami.

Posiadam również uprawnienia do przeprowadzania analizy osobowości zawodowej w oparciu o iP121 oraz testy typu 360 (stopni) umożliwiające zaangażowanie w proces osób z otoczenia zawodowego (współpracowników, przełożonego, podwładnych). Stanowią one doskonałe źródło wiedzy dot. rzeczywistego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Zobacz certyfikat
Po wiecej szczegółów zapraszam do kontaktu
Skontaktuj się

Opinie


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174