Prawo Pracy
(Sprawy Pracownicze)
4
3 Coaching
(Tematy Około Rozwojowe)

Urlopy wypoczynkowe

Autor: Marta Gwardjak, Data: 22 października 2015, Kategoria:

1. Nabywanie prawa do urlopu

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiące pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 kp). W każdym następnym roku kalendarzowym pracownika nabywa prawo do kolejnych urlopów.

2. Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z brzmieniem art. 154 § 1 kp wymiar urlopu wynosi:
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat.
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia (od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar) wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. Żadnego znaczenia nie mają tu ani przerwy w zatrudnieniu, ani sposób ustania stosunku pracy (art. 1541 kp)

Uwaga: Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okresy nauki. Z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych: 5 lat
  • średniej szkoły ogólnokształcącej: 4 lata
  • szkoły policealnej: 6 lat
  • szkoły wyższej: 8 lat*

*studia licencjackie traktuje się w tym przypadku tak, jak wyższe.
Z tytułu ich ukończenia do okresu, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, wlicza się 8 lat

Ważne: W przypadku osób, które uczyły się w trakcie zatrudnienia, do okresu pracy,  od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym pobierana była nauka, albo okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Opinie


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gwardjak/domains/co-operation.pl/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174